Welcome to eLabHauSE Wikiplatform

Help us design the project Manifesto and Action Plan and create the rural Bauhaus laboratories for the social economy by contributing to the collection of best practices!

Adri.SmArtFish: Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts in a context of sustainability #

Opći cilj projekta je jačanje uloge malog ribarstva u GSA 17 u bliskoj budućnosti, poticanjem njegovog potencijala za inovacije u kontekstu Plavog rasta. Iskorištavajući veliku prilagodljivost malog ribarstva, projekt je promicao njegovu pretpostavku kao paradigmu za provedbu integriranih strategija upravljanja, kroz pristup temeljen na ekosustavu.

Pristup problemu #

U sektoru poput malog ribarstva, koji se razvio u snažnoj povezanosti s lokalnom tradicijom i u ravnoteži s ekosustavom, elementi inovacije koji će najvjerojatnije donijeti najveću korist neće se naći u procesima i tehnologijama, već u pristupu, upravljanju i valorizaciji proizvoda, u nastojanju da se poveća njihova otpornost i održivost te tržišna vrijednost.

Ciljevi i provedba #

U projekt su uključeni svi akteri odgovorni za upravljanje obalnim područjem pristupom odozdo prema gore; strategije za ublažavanje rizika i iskorištavanje prilika identificirat će se u suradnji s dionicima, a služit će jačanju znanstvenih savjeta, poboljšanju srednjoročnog planiranja i procesa donošenja politika. Prvi umjetni riblji greben u Hrvatskoj postavljen je u veljači 2021. u Zadarskom kanalu radi očuvanja podmorja i obnove flore i faune. Greben je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala koji svojim oblikom i kemijskim sastavom omogućuju naseljavanje organizama i formiranje cjelovite biocenoze što sličnije onima na prirodnim grebenima.

Dionici #

Glavni korisnici projekta su opća javnost, lokalne, regionalne i nacionalne javne vlasti, mala i srednja poduzeća (MSP), nevladine organizacije, udruge, inovacijske agencije, poslovni inkubatori, tijela za upravljanje klasterima i mreže.

Razdoblje provedbe projekta #

Od 01/01/2019 do 31/03/2022

Područje primjene #

Glavno područje primjene ovog projekta je sektor malog ribarstva.

Prenosivost #

Malo ribarstvo najrelevantniji je segment ribarstva, duboko ukorijenjen u lokalne tradicije, prilagođen okolišu kroz koevoluciju i inherentno održiv. Zbog toga i zbog njegovog potencijala da osigura održivi rast i radna mjesta, u skladu s morskim okolišem, priznaje se na mnogim razinama (FAO, EU CFP, ERDF, EUSAIR) da igra važnu ulogu u potrazi za Plavim rastom.

Utjecaj i rezultati #

U projekt su uključeni svi akteri odgovorni za upravljanje obalnim područjem pristupom odozdo prema gore; strategije za ublažavanje rizika i iskorištavanje prilika identificirane su u suradnji s dionicima, a služe jačanju znanstvenih savjeta, poboljšanju srednjoročnog planiranja i procesa donošenja politika.

Poveznice #

Powered by BetterDocs

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)