Welcome to eLabHauSE Wikiplatform

Help us design the project Manifesto and Action Plan and create the rural Bauhaus laboratories for the social economy by contributing to the collection of best practices!

ERRADICADESCANTIA. Uklanjanje tradescantia luminensis s obala rijeke Ulla #

Ovaj projekt ima za cilj osloboditi šipražje fluvijalnog sustava Ulla-Deza kako bi autohtone vrste kao što su lužnjak, jasen, joha ili cyclamen daffodil (endemske vrste) mogle uživati u svom prirodnom staništu.
Koordinacijski partner projekta je ekološka udruga AMABUL.
Udruga je osnovana 2004. godine u Vedri s ciljem obrane i promicanja prirodnih vrijednosti područja, unaprjeđenja i obnove prirodnih prostora te podizanja društvene svijesti o ovoj problematici. U 2008. godini najveći dio svog rada udruga usmjerava na odgoj i obrazovanje u području okoliša kroz razne projekte. Jedan od njenih glavnih aduta za provođenje ovih projekata su volonteri udruge.
Od 2017. Amabul prati evoluciju invazivnih egzotičnih biljaka na obalama rijeke Ulla. Kao što je poznato, biološke invazije drugi su najveći problem u biosferi, odmah iza uništavanja staništa, čemu i biološke invazije pridonose.
Kao rezultat ovog daljnjeg rada, Udruga 2019. godine započinje konkretan projekt zaštite rijeke Ulla, svjesna ogromne ekološke vrijednosti ovog vodnog resursa. Rijeka Ulla, jedna od najvažnijih rijeka u Galiciji, koja se ulijeva u Atlantski ocean, zbog svoje dužine veće od 130 km i zemljopisnog položaja baština je od posebnog značaja za zaštitu riječnih voda područja i, naravno i za ocean u koji se konačno ulijeva. Zaštita njegovog ekosustava prvi je korak da naše vode budu čiste i zaštićene. Tako je nastao projekt ERRADICADESCANTIA, projekt uklanjanja Tradescantia Fluminensis s obala rijeke Ulla. To je projekt djelovanja, obuke, širenja i ekološkog volontiranja.

Pristup problemu #

Od 2015. Amabul je svjestan situacije s invazivnim vrstama flore u sustavu rijeke Ulla-Deza koja prolazi kroz općinu Vedra, neutralizirajući moguće izvore invazije; 2019. otkriva kako loše upravljanje riječnim obalama izaziva širenje egzotične invazivne vrste “Tradescantia fluminensis” na još 7 dužnih kilometara rijeke. Ova vrsta sprječava prirodnu obnovu obalne šume, izravno utječući na osiromašenje kvalitete riječne vode.

Ciljevi i provedba #

Cilj je:
• S jedne strane, ekološki obnoviti riječni ekosustav rijeke Ulla kroz kontrolu i iskorjenjivanje egzotične invazivne vrste “Tradescantia fluminensis”, uključene u Španjolski katalog egzotičnih invazivnih vrsta, i
• S druge strane, podići svijest, educirati, obučiti i poticati sudjelovanje građana u pogledu okolišne i društvene važnosti riječnih ekosustava, kao i problema bioloških invazija, kao drugog ekološkog problema biosfere po veličini.
Kako bi se postigli ovi ciljevi, osmišljen je niz godišnjih aktivnosti:
• Više od 20 ekoloških konferencija za kontrolu i eliminaciju invazivnih vrsta i riječnih ekosustava.
• Provođenje 2 ekološka volonterska kampa za kontrolu i iskorjenjivanje vrsta, te za poboljšanje riječnih ekosustava.
• 75 ekoloških radionica u obrazovnim centrima.
• Objavljivanje edukativnih materijala o važnosti zaštite naših rijeka.

Dionici #

Glavni dionici u ovom projektu bili bi partneri i volonteri koji rade na razvoju projekta, javne uprave koje podupiru ovaj projekt ili imaju koristi od njegovih rezultata i konačno, društvo općenito.

Što se tiče korisnika, mogu se pronaći sljedeće ciljne skupine:

• Učenici osnovnih i srednjih škola (radionice i didaktički materijali za podizanje svijesti).

• Mladi (ekološke i edukativne radionice i ekološki volonterski kampovi).

• Treća dob (ekološke i edukativne radionice).

• Javnost.

Razdoblje provedbe projekta #

Od 2019. godine projekt se svake godine ponovno pokreće u veljači, a završava u studenom iste godine.

Područje primjene #

Socijalna ekonomija i osnaživanje građana za izgradnju zajednica otpornijih na prijetnje okolišu.

Primjenjivost #

Metodologija korištena u projektu ERRADICADESCANTIA savršeno je prenosiva na bilo koji drugi projekt, s obzirom da se temelji na cjelovitom i značajnom planskom pristupu, gdje sudionici prolaze kroz procese „podizanja svijesti“, „senzibilizacije“, „stjecanja stavova i sklonosti”, “kapacitet evaluacije” i “sudjelovanje, individualno i kolektivno” na nelinearan način, čime se dovršava iskustveni proces učenja s velikim utjecajem na njihovo plavo okruženje.

Utjecaj i rezultati #

Otkako je projektna ideja pokrenuta 2019., i utjecaj i rezultati projekta nastavili su rasti. Na temelju godišnjeg programa aktivnosti predstavljenog u prethodnim odjeljcima, ustanovljeno je kako je godišnji porast broja sudionika veći od 25%:
• 1.222 sudionika u 2019. godini.
• 1.604 sudionika u 2020. godini.
• 2.097 sudionika u 2021. godini.
• 2.752 sudionika u 2022. godini.
Također zamijećeno povećanje godišnje površine ekološki obnovljenih riječnih šuma:
• 154 m2 2019.
• 360 m2 2020.
• 479 m2 2021.
• 666 m2 2022.
Obnavljanje ukupno 1.656 m2 tla riječne obale za postavljanje autohtone vegetacije.

Poveznice #

https://www.amabul.org/

https://www.amabul.org/accion-ambiental/erradicadescantia/

 

Powered by BetterDocs

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)