Welcome to eLabHauSE Wikiplatform

Help us design the project Manifesto and Action Plan and create the rural Bauhaus laboratories for the social economy by contributing to the collection of best practices!

Što je zelena ekonomija?

Sektor zelene ekonomije u Europi brzo je rastuće tržište koje pokreće gospodarski rast uz smanjenje utjecaja na okoliš. Uključuje širok raspon industrija, kao što su obnovljivi izvori energije, održiva poljoprivreda, eko-turizam i zelena gradnja. Europska unija prepoznaje važnost zelenog gospodarstva u postizanju svog cilja da postane održivija, niskougljična i resursno učinkovitija regija. EU je proveo niz politika i inicijativa za podršku rastu zelenog gospodarstva, uključujući ulaganja u istraživanje i razvoj, promicanje zelenih tehnologija i stvaranje tržišnih uvjeta koji podržavaju održive prakse.

Sa svojom snažnom tradicijom inovacija i visokom razinom ekološke svijesti, Europa je u dobroj poziciji da predvodi put u zelenom gospodarstvu. EU je već dom mnogim najvećim svjetskim tvrtkama za obnovljivu energiju i postavila je cilj postizanja 32% obnovljive energije do 2030. Sektor zelene ekonomije također pruža značajne mogućnosti zapošljavanja, posebno u područjima kao što su obnovljiva energija i energetski učinkoviti konstrukcija. Ulaganjem u zeleno gospodarstvo, Europa ne samo da pomaže u ublažavanju učinaka klimatskih promjena, već se i pozicionira kao predvodnik u održivom gospodarskom rastu.

Misija zelene socijalne ekonomije

Radionica Misije socijalne ekonomije u kontekstu europskih COSME projekata događaj je čiji je cilj okupiti dionike iz sektora socijalne ekonomije kako bi raspravili i razvili rješenja za izazove s kojima se ovaj sektor suočava. Ove radionice pružaju platformu za razmjenu ideja i najboljih praksi, umrežavanje i prepoznavanje prilika za suradnju. Osmišljeni su za promicanje konkurentnosti i održivosti poduzeća socijalne ekonomije i doprinos razvoju socijalne ekonomije u Europi. Radionice mogu uključivati prezentacije, grupne rasprave i interaktivne sesije, a obično okupljaju predstavnike zadruga, uzajamnih društava, neprofitnih organizacija i relevantnih javnih tijela.

Dana 16. i 17. studenog 2022. Misija socijalne ekonomije usmjerena je na zeleno gospodarstvo (u daljnjem tekstu kao Green SEM) organiziran je u Capannoriju, Italija, u kontekstu projekta COSME Social Economy Mission eLabHauSE.rur.

Sudionici

Na Zelenom SEM-u sudjelovali su projektni partneri i njihove delegacije sastavljene od dionika socijalne ekonomije, ukupno 40 sudionika.

Dionike socijalne ekonomije odabrali su partneri konzorcija na svakom teritoriju na temelju njihovog iskustva u zelenom sektoru i stupnja inovativnosti njihovih poslova i projekata.

Metodologija

Metodologija korištena za Green SEM podrazumijevala je organizaciju triju različitih aktivnosti s ciljem identificiranja, dijeljenja, analize najbolje prakse, zajedničkog osmišljavanja inovativnih rješenja i razmišljanja o mogućim praktičnim primjenama u kontekstu novog europskog Bauhausa:

Aktivnost 1– Posjete primjerima dobre prakse otkrivene u regiji Green SEM općine Capannori. Cilj ove aktivnosti bio je prikazati ulogu Capannorija kao aktivatora kolektivne inteligencije, pokretača društvenih procesa i promicatelja novih razvojnih modela u sektoru kružnog gospodarstva te inspirirati partnere i njihove delegacije.

Aktivnost 2– organizacija „Green World Caféa“. Svjetska kavana je proces ljudskog, toplog i smislenog razgovora, čiji je cilj omogućiti izaslanstvima partnera da raspravljaju o važnim pitanjima, da generiraju ideje, dogovore i kreativne i inovativne putove djelovanja, u prijateljskom i gostoljubivom okruženju. Prikupljene su najbolje prakse i analizirane su prednosti i Nedostaci svakog od njih.

Aktivnost 3 – Praktična radionica o kružnom gospodarstvu na kojoj su sudionici, predvođeni stručnjacima za umjetnost i kružno gospodarstvo, reciklirali otpad i pretvarali ga u nove proizvode. Cilj je promišljanje o važnosti umjetnosti koja prati uključivanje i održiva rješenja unutar novog ruralnog LabHauSE-a.

Rezultati

Na radionici Misija zelene socijalne ekonomije (eng.Green Social Economy Mission) predstavljeno je 6 najboljih praksi zelenog gospodarstva te temeljita analiza njihovih snaga i Nedostaci. Nazočno 40 međunarodnih dionika iz Italije, Španjolske, Hrvatske i Irske, radionica je bila uspješna u promicanju razmjene znanja i iskustava. Sudionici su mogli učiti jedni od drugih i raspravljati o izvedivosti primjene ovih najboljih praksi u svojim zemljama. Nakon predstavljanja najboljih praksi uslijedila je živa rasprava u kojoj su sudionici istaknuli važnost razmatranja lokalnog konteksta i angažmana dionika prilikom implementacije ovih praksi. Istaknute su prednosti tih praksi, kao što je promicanje održivih sredstava za život i očuvanje prirodnih resursa, dok se raspravljalo o Nedostacima, poput nedostatka dovoljnog financiranja i izazova povećanja. Radionica je pružila vrijedne uvide i poslužila je kao platforma za međunarodnu suradnju prema održivijoj budućnosti.