Welcome to eLabHauSE Wikiplatform

Help us design the project Manifesto and Action Plan and create the rural Bauhaus laboratories for the social economy by contributing to the collection of best practices!

Organizacije civilnog društva kao odgovor na krizu

Organizacije civilnog društva kao odgovor na krizu #

Udruga studenata Bukovice i Kotara – BIK, osnovana 2015. godine, okuplja studente s područja Bukovice i Kotara, a trenutno broji oko 200 članova, podjednako zastupljenih muškaraca i žena. Rad udruge prepoznat je na lokalnoj razini, a djelovanje udruge proširuje se na povećanje društvenih usluga i uspostavljanje socioekonomskog okvira za razvoj poduzetničkih inicijativa.

Članovi udruge su studenti i visokoobrazovane osobe projektnog područja, različitih zanimanja, te su sposobni razviti kapacitete potrebne za uspostavu i aktivno djelovanje lokalnog centra podrške udrugama kao pokretačima društveno-ekonomskog razvoja.

Studentska udruga sudjelovala je u nekoliko europskih projekata u kojima su stekli specifična znanja za rad s mladima.

Djelatnosti udruge su: okupljanje studenata Bukovice i Ravnih Kotara (zemljopisno područje grada Benkovca), organiziranje savjetovanja, predavanja, tribina i drugih skupova iz domene udruge, organiziranje turističkih obilazaka povijesnih znamenitosti Bukovice i Ravnih Kotara, očuvanje i promicanje tradicije Bukovice i Ravnih Kotara, pokretanje raznih projekata usmjerenih na unapređenje očuvanja i zaštite prirode, pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišta i drugih institucija, pružanje podrške na udruge.

Pristup problemu #

Unatoč velikom trudu i angažmanu, iskustvo je pokazalo da članovi OCD-a nemaju dovoljno znanja i vještina za odgovor na krizne situacije, što je posebno vidljivo u području upravljanja, koordinacije volontera, zaštite i sigurnosti.

Suočeni s dokazima o nedostatku znanja i vještina u slučaju elementarne i druge veće katastrofe, odlučeno je da se provede ovaj projekt s ciljem jačanja kapaciteta stanovništva za djelovanje u izvanrednoj situaciji.

Ciljevi & provedba #

Razvojem projekta „OCD kao odgovor na krizu“ unaprijedit će se kapaciteti za suočavanje s kriznim situacijama, što će omogućiti razvoj inovativnog modela odgovora na krizu na području Ravnih Kotara i Bukovice.

Uspostavit će se novi model upravljanja odgovorom na krize, kroz jačanje kompetencija i vještina te kroz međusektorsku suradnju.

Dionici #

Ciljana skupina projekta su članovi BIK-a koji će kroz provedbu projekta ojačati svoje kompetencije i na taj način stvoriti preduvjete za daljnji razvoj aktivnosti temeljenih na iskustvima stečenim u projektu.  Krajnji korisnici projekta su organizacije civilnog društva i lokalne zajednice.

Ostali dionici projekta su javna tijela ili uprave, koji će biti korisnici projekta.

Vremenski period #

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci, projekt je započeo 27. srpnja 2022. godine i traje do 27. srpnja 2023. godine.

Područje primjene #

Jačanje i unapređenje OCD s područja Ravnih Kotara za provedbu aktivnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama.

Prenosivost #

S obzirom da se radi o jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama, projekt je prenijeti na različite lokalne zajednice. Sama činjenica da kriznu situaciju nije moguće pravovremeno predvidjeti i biti u potpunosti spreman, poželjno je stalno raditi na prilagodbi kako bi je dočekali što spremniji. Iz ovoga možemo zaključiti da sve lokalne zajednice mogu realizirati ovakav tip projekta. Zaključno: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama poželjno je prenijeti kako bi se doprinijelo ostvarenju općeg cilja poziva, a to je osiguranje razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj, koji osigurava ravnomjeran regionalno-društveni gospodarski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Utjecaj & Rezultati #

U sklopu prethodnog projekta #nauči#primijeni#promijeni 40 osoba, od čega 15 članova udruge “BIK” sudjelovalo je u edukaciji te slušalo predavanja iz Modula 1 koji uključuje zakonodavnu okvir i znanja o osnivanju udruge, djelokrugu rada i financijskom poslovanju, Modul 2 koji uključuje računovodstveni i financijski okvir gdje su polaznici stekli osnovna znanja o računovodstvu, Modul 3 koji uključuje znanja o EU fondovima, operativnim programima, priprema i provedba. Na taj način ojačao je kapacitete OCD-a.

Edukacija o upravljanju kapacitetima u kriznim situacijama održana u

u obliku 5 tečajeva:

  1. Krizni menadžment
  2. Tijek komunikacije u kriznoj situaciji i prepoznavanje

takozvane lažne vijesti

  1. Tečaj samopouzdanja koji se trenutno provodi
  2. Tečaj prve pomoći
  3. Tečaj zaštite i sigurnosti u obliku ukupno 10 polaznika tečaja u svim tečajevima

U provedbi projekta sudjelovat će 40 volontera. Planirano je 320 volonterskih sati.

Poveznica #

Powered by BetterDocs

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)